AERO Maseczki ochronne

Ta kategoria obejmuje maski ochronne, które cechuje skuteczna filtracja i wysoki komfort noszenia (regulowane noski).

legenda / opis

ŚRODKI OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO PÓŁMASKI FILTRUJĄCE DO OCHRONY PRZED NIEBEZPIECZNYMI CZĄSTECZKAMI

FFP1: ochrona przed pyłami, do 4-krotnej wartości NDS - brak ochrony przed substancjami rakotwórczymi, radioaktywnymi oraz unoszącymi się w powietrzu czynnikami biologicznymi z grupy ryzyka zawodowego 2 i 3, a także przed enzymami. Ochrona przed nietoksycznymi pyłami z gipsu, grafitu, cementu, tynku, opiłków metali żelaznych
FFP2: ochrona przed pyłami, do 10-krotnej wartości NDS -brak ochrony przed substancjami radioaktywnymi oraz unoszącymi się w powietrzu czynnikami biologicznymi z grupy ryzyka zawodowego 3, a także przed enzymami. Ochrona przed średnio toksycznymi pyłami z azbestu, chromu, miedzi, tytanu, drewna liściastego, spawania i lutowania
FFP3: ochrona przed pyłami, do 30-krotnej wartości NDS. Ochrona przed toksycznymi pyłami berylu, kadmu,
kobaltu, niklu, radu i cząsteczkami radioaktywnymi.

Najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy (NDS) określa stężenie substancji niebezpiecznej, której oddziaływanie na pracownika w czasie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ostrego lub chronicznego pogorszenia stanu zdrowia. Wartości graniczne opierają się na badaniach toksykologicznych oraz z zakresu medycyny pracy.

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane do analiz internetowych oraz pomagają uczynić stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika.
Akceptuję

Więcej informacji można znaleźć w Ochrona danych.
X