VOLT Taśmy izolacyjne

Kategoria ta obejmuje taśmy elektroizolacyjne z PVC.

legenda / opis

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY

Ten symbol definiuje max. dopuszczalną temperaturę. W odniesieniu do niektórych produktów, definiowany jest w tym miejscu również zakres temperatur (także temperatury ujemne).

VDE

Ten piktogram oznacza, że zgodnie z wymogami VDE, produkt został sprawdzony pod kątem zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE, ustawami, przepisami szczególnymi i normami

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane do analiz internetowych oraz pomagają uczynić stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika.
Akceptuję

Więcej informacji można znaleźć w Ochrona danych.
X