Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou konkrétní informace o osobních a věcných okolnostech identifikované a identifikovatelné fyzické osoby. To zahrnuje informace, jako jsou Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Informace, které nejsou přímo spojené s Vaší skutečnou identitou – jako např. oblíbené webové stránky anebo počet uživatelů webu – nejsou osobními údaji.

 

Sběr a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek, webový server v předvoleném nastavení účelově dočasně zaznamenává data spojená s počítačem, prostřednictvím kterého jste webové stránky navštívili. Zaznamenává se datum a délka návštěvy, typ prohlížeče a operačního systému a webová stránka, ze které jste nás navštívili. Dodatečné osobní údaje, jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo anebo e-mailová adresa se neevidují, pouze v případě, jsou-li tyto informace poskytnuté dobrovolně, například, jako součást registrace newsletteru nebo žádosti o informace.

 

Použití a zpřístupnění osobních údajů

Dojde-li k poskytnutí osobních údajů, budou tyto údaje použity výhradně pro účely plnění Vašich přání a požadavků, nejčastěji se zpravidla jedná o žádost dostávat newsletter. Nevyplýva-li to přímo ze smlouvy, anebo nebyl-li vydán výslovný souhlas, jakýkoliv převod, prodej nebo přenos Vašich osobních údajů třetím osobám nebude uskutečněn.

 

Použití cookies

„Cookies“ jsou malé soubory, které posílá www server prohlížeči a ten je uloží do stanovené složky v počítači uživatele. Cookies nám pomáhají určit frekvenci užívání a počet uživatelů našich webových stránek, stejně tak umožnit naši pohodlnou a efektivní správu dat. Obsah cookies, které používáme, je omezený na identifikační číslo, které neumožňuje bližší osobní vztah k uživateli. Využití naší nabídky je také možné bez cookies. Ve svém prohlížeči můžete při ukládání cookies nastavit omezení na konkrétní webové stránky anebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby Vás upozornil, když se cookies odesílá. Soubory cookies je možné z Vašeho pevného disku kdykoliv odstranit. V tomto případě ale musíte počítat s tím, že prezentace webové stránky a uživatelský přístup budou pro Vás omezené.

 

Technologie přesměrování

Tato webová stránka používá tzv. cílení na dřívější návštěvníky technologií. Používáme tyto technologie, abychom prostřednictvím internetu poskytli zajímavou nabídku. Technologie umožňuje oslovit ty uživatele internetu, kteří už mají zájem o naše produkty a služby na webových stránkách našich partnerů s reklamou. Jsme přesvědčeni, že vložení personalizované, zájmově orientované reklamy je zpravidla pro uživatele o mnoho zajímavější, než reklama, která nemá osobní vztah. Vkládání reklamních materiálů na stránkách našich partnerů je založené na technologii cookies a analýze předchozí správy uživatelů. Tato forma reklamy je úplně anonymní. Bude oproštěna jakýchkoliv osobních údajů.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (Google). Google Analytics používají tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, a které umožňují analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace vygenerované souborem cookies o Vašem používání těchto webových stránek, se obvykle přenáší na server společnosti Google v USA a zde jsou uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na tomto webu, bude vaše IP adresa zkrácená v rámci členských států EU anebo jiných smluvních stran Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Na této webové stránce je aktivní IP anonymizace. Jménem provozovatele tohoto portálu, společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek a dalších  souvisejících internetových službách na webových stránkách provozovatele.

Adresa IP poskytovaná službou Google analytics nebude sloučená s jinými daty Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud takové nastavení provedete, nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu. Můžete také zabránit generování cookies dat souvisejících s používáním této webové stránky (Vaše IP adresa) pro Google a zabránit zpracování těchto údajů společností Google stažením prohlížeče plug-in. Prohlížeč je k dispozici pro nainstalování pod následujícím odkazem:

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Alternativně lze použít prohlížeč add-on a nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, aby se zabránilo odhalení Google Analytics na těchto stránkách v budoucnosti (opt-out funguje pouze v prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Soubor cookie pro odhlášení je uložený na vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookie na tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

 

Google Analytics 

 

 

Zabezpečení

Máme přijaté všechny potřebné technické a organizačně bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou anebo zneužitím. Vaše data jsou uložena v bezpečném pracovním prostředí, které není přístupné veřejnosti. V některých případech budou Vaše osobní údaje v čase přenosu šifrovány technologií Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že komunikace mezi počítačem a našimi servery se provádí pomocí uznávané šifrovací metody, za předpokladu, že váš prohlížeč podporuje SSL. Jestliže nás chcete kontaktovat prostřednictvím emailu, upozorňujeme, že důvěrnost informací není zaručená. Obsah emailů může být zachycen třetími osobami. Proto vám doporučujeme zasílat důvěrné informace šifrované.

 

Změny v tomto prohlášení o ochraně soukromí

Vzhledem k tomu, že prohlášení podléhá současnému právnímu stavu, vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany soukromí změnit. Doporučujeme, abyste si tyto Zásady pravidelně četli, abyste byli informováni o ochraně shromažďovaných informací. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas s těmito zásadami ochrany soukromí a s jejich aktuálností.

 

ADRESA:

Schuller Eh’klar s.r.o.

K. Weise 1215/4

370 04 České Budějovice

 

 

 

 

Tento web používá cookies. Soubory cookie slouží k vedení uživatelů a webové analýze a pomáhají zlepšovat a zpříjemňovat tento web.

Více informací najdete pod
X