Zakrývací materiál a sáčky na odpad

Legenda / Popis

DOBA POUŽITÍ VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ

Tento piktogram znázorňuje dobu, po kterou je páska nalepena na povrchu při použití v interiéru. Číslice v symbolu určuje dobu ve dnech, po jejímž uplynutí, je nutno pásku odtrhnout. U tohoto příkladu musí být páska odstraněna nejpozději do 30 dnů od nalepení.

LEPICÍ SÍLA

Označuje lepicí sílu lepicí pásky. Na stupnici vedle symbolu je uvedena hodnota. Méně šedých políček znamená nízkou lepivost, více šedých políček znamená vysokou lepivost. Lepicí síla je charakteristická vždy pro stejný druh zboží a nelze ji porovnávat s ostatními skupinami (např. papírová, tkaninová, stavební lepicí páska, ...)

ODOLNOST POČASÍ

Tento symbol znamená, že je produkt možné použít i ve venkovním prostředí a že je odolný vůči vlivům počasí. To zahrnuje odolnost vůči UV záření, vůči vlhkosti a také teplotní odolnost. Stupnice uvádí, jak je produkt odolný vlivům počasí. Čím více polí je zabarvených, tím vyšší je odolnost.

ROZPĚTÍ OK

U tkaninových plachet s kovovými oky je uvedeno rozpětí vzdálenosti mezi oky.

TEPLOTA POUŽITELNOSTI

Tyto údaje definují teplotní rozpětí, ve kterém je možné uvedený produkt použít.

INFORMACE

LDPE / PE-LD = Polyethylen s nízkou hustotou
HDPE / PE-HD = Polyethylen s vysokou hustotou

 

TLOUŠTKA MATERIÁLU
U folií je uvedena tloušťka v mikronech (1 my = 0,001 mm), u tkaninových plachet v g/m2.

 

UPOZORNĚNÍ
"S" u označení zboží ( např. str. 90) vyjadřuje sílu materiálu popř. tloušťku materiálu.

Tento web používá cookies. Soubory cookie slouží k vedení uživatelů a webové analýze a pomáhají zlepšovat a zpříjemňovat tento web.

Více informací najdete pod
X