DUO TAPE oboustranné lepicí pásky

Vysoce kvalitní, oboustranně lepicí pásky na mnohočetné způsoby použití.

Legenda / Popis

DOBA POUŽITÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Tento piktogram znázorňuje dobu, po kterou je páska nalepena na povrchu při použití ve venkovním prostředí. Číslice v symbolu určuje dobu ve dnech, po jejímž uplynutí je nutno pásku odtrhnout. U tohoto příkladu musí být páska odstraněna nejpozději do 14 dnů od nalepení.

NOSIČ TKANINA

Toto znamená, že materiálovým nosičem lepicí pásky je tkanina.

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKY HORIZONTÁLNÍ

Tento piktogram znamená, že se jedná o oboustranně lepicí pásku. Znázornění pásky je horizontální, to znamená, že hlavní použití je určeno na vodorovné povrchy např. koberce atd.

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKY VERTIKÁLNÍ

Ve druhém případě symbol znázorňuje vertikální nalepení pásky, to znamená, že hlavní použití je určeno na svislé povrchy jako např. zrcadla, háčky.

TEPLOTNÍ ODOLNOST

Tyto údaje definují maximální přípustnou nejvyšší teplotu. U některého zboží je také vydefinováno teplotní rozpětí (i stupně mínus).

LEPICÍ SÍLA

Označuje lepicí sílu lepicí pásky. Na stupnici vedle symbolu je uvedena hodnota. Méně šedých políček znamená nízkou lepivost, více šedých políček znamená vysokou lepivost. Lepicí síla je charakteristická vždy pro stejný druh zboží a nelze ji porovnávat s ostatními skupinami (např. papírová, tkaninová, stavební lepicí páska, ...)

Tento web používá cookies. Soubory cookie slouží k vedení uživatelů a webové analýze a pomáhají zlepšovat a zpříjemňovat tento web.

Více informací najdete pod
X