Pásky

Legenda / Popis

DOBA POUŽITÍ VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ

Tento piktogram znázorňuje dobu, po kterou je páska nalepena na povrchu při použití v interiéru. Číslice v symbolu určuje dobu ve dnech, po jejímž uplynutí, je nutno pásku odtrhnout. U tohoto příkladu musí být páska odstraněna nejpozději do 30 dnů od nalepení.

DOBA POUŽITÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Tento piktogram znázorňuje dobu, po kterou je páska nalepena na povrchu při použití ve venkovním prostředí. Číslice v symbolu určuje dobu ve dnech, po jejímž uplynutí je nutno pásku odtrhnout. U tohoto příkladu musí být páska odstraněna nejpozději do 14 dnů od nalepení.

DOBA POUŽITÍ

Tento piktogram znázorňuje dobu, po kterou může být páska nalepena na povrchu. Číslice v symbolu určuje dobu ve dnech, po jejímž uplynutí, je nutno pásku odrthnout. U tohoto příkladu musí být páska odstraněna nejpozději do 1 dne od nalepení.

NOSIČ TKANINA

Toto znamená, že materiálovým nosičem lepicí pásky je tkanina.

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKY HORIZONTÁLNÍ

Tento piktogram znamená, že se jedná o oboustranně lepicí pásku. Znázornění pásky je horizontální, to znamená, že hlavní použití je určeno na vodorovné povrchy např. koberce atd.

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKY VERTIKÁLNÍ

Ve druhém případě symbol znázorňuje vertikální nalepení pásky, to znamená, že hlavní použití je určeno na svislé povrchy jako např. zrcadla, háčky.

TEPLOTNÍ ODOLNOST

Tyto údaje definují maximální přípustnou nejvyšší teplotu. U některého zboží je také vydefinováno teplotní rozpětí (i stupně mínus).

LEPICÍ SÍLA

Označuje lepicí sílu lepicí pásky. Na stupnici vedle symbolu je uvedena hodnota. Méně šedých políček znamená nízkou lepivost, více šedých políček znamená vysokou lepivost. Lepicí síla je charakteristická vždy pro stejný druh zboží a nelze ji porovnávat s ostatními skupinami (např. papírová, tkaninová, stavební lepicí páska, ...)

ŽIVOTNOST

Tento piktogram označuje průměrnou dobu životnosti při normálních povětrnostních podmínkách.

VDE

Tento piktogram znázorňuje pásku vyrobenou na bázi VDE v souladu s relevantní legislativou EU, zákony, normami.

NÍZKÁ HLUČNOST/ NEHLUČNOST

U balicích pásek existuje na trhu více kvalitativních druhů. Speciálně PP pásky se velmi hlučně odmotávají. Tento symbol znamená, že příslušná páska se odmotává velmi tiše, nehlučně.

ROZTAŽNOST

Tento piktogram znázorňuje roztažnost pásky bez toho, aniž by vzniklo riziko přetržení při nalepování na povrch.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNÉNÍ

Každá lepicí páska by měla být po ukončení prací co nejdříve odlepena z povrchu. V ideálním případě ještě v lehce vlhkém stavu. Všechny technické informace a doporučení slouží k podpoře a jsou v souladu s normativy. Páska musí být použita odpovídajícím způsobem dle daného účelu použití a testování. Za škody způsobené použitím samolepicích produktů neručíme.

Tento web používá cookies. Soubory cookie slouží k vedení uživatelů a webové analýze a pomáhají zlepšovat a zpříjemňovat tento web.

Více informací najdete pod
X