AERO dýchací masky

Tato kategorie obsahuje ochranné masky s účinnou filtrací a s vysokým komfortem nošení díky tvarovatelnému nosnímu pásku.

Legenda / Popis

DÝCHACÍ MASKY, RESPIRÁTORY, FILTRAČNÍ POLOMASKY K OCHRANĚ PŘED PEVNÝMI ČÁSTICEM

FFP1: chrání před jemným prachem až do 4 násobku hraničních hodnot - nechrání před rakovinotvornými a radiokativními látkami, jako ve vzduchu poletujícími biologickými látkami v rizikové skupině 2 a 3 a enzymy. Ochrana před netoxickým prachem ze sádry, grafitu, cementu, železných pilin kovů.

FFP2: chrání před jemným prachem až do 10-ti násobku hraničních hodnot - nechrání před rakovinotvornými a radiokativními látkami, jako ve vzduchu poletujícími biologickými látkami v rizikové skupině 3 a enzymy. Ochrana před středně toxickým praxem z azbestu, chromu, medí, titanu, tvrdého dřeva, svařování a pájení.

FFP3: chrání před jemným prachem až do 30-ti násobku hraničních hodnot.
Limitní hraniční hodnoty na pracovišti uvádí, jaká akutní nebo chronická koncentrace škodlivých látek nemůže všeobecně zapůsobit na zdraví. Hraniční hodnoty vycházejí z doposud známých pracovně medicinských a toxikologických poznatků. Ochrana před toxickým prachem z berylu, kadmia, kobaltu, niklu, radia a radioaktivním částicím.

Tento web používá cookies. Soubory cookie slouží k vedení uživatelů a webové analýze a pomáhají zlepšovat a zpříjemňovat tento web.

Více informací najdete pod
X