Охрана на труда

Легенда / Описание

ЗА БОЯДИСВАНЕ

Тези ръкавици са особено подходящи за бояджии.

ЗА ФИННИ МЕХАНИЧНИ РАБОТИ

Тези ръкавици се използват предимно от механици и монтажници. Защитата при хващане, силният усет при докосване и защитата са основните характеристики.

ЗА ГРУБИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Тези ръкавици са подходящи за изграждащи, пътни и строителни дейности.

ЗА ГРАДИНСКА РАБОТА

Тази група обединява всички ръкавици, които се използват главно за работа в градината.

ЗА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Символът на епруветката означава ръкавици, които отговарят на специфични изисквания (напр. устойчиви на разтворители, напълно потопяеми и т.н.).

ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Ръкавиците с тази пиктограма поддържат ръцете, пръстите и дори китките топли при ниски температури.

РЪКАВИЦИ БЕЗ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Тези ръкавици осигуряват защита при минимален риск.

РЪКАВИЦИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Тези ръкавици са изпробвани в лицензиран институт

РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ

Изпробвани са следните параметри:

Устойчивост на абразия (Ниво 0-4), устойчивост на острието при рязане (Ниво 0-5),

съпротивление при разкъсване (Ниво 0-4), съпротивление при пробиване (Ниво 0-4)

Постигнатите нива са посочени в тази последователност под пиктограмата.

Ниво "0" означава, че ръкавицата не е достигнала ниво 1. Буквата "Х" вместо число показва, че ръкавиците не са били тествани за съответния риск. Колкото по-висока е стойността, толкова по-добър е резултатът от теста.

За пример EN388 - 4121: устойчивост на абразия 4, устойчивост на острието при рязане 1, съпротивление при разкъсване 2, съпротивление при пробиване 1

ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Изпробвани са следните параметри:

Конвективен студ (клас 0-4), Контакт със студ (клас 0-4), Проникване на вода (клас 0/1)

Постигнатите нива са посочени в тази последователност под пиктограмата.

Стъпка "0" означава, че ръкавицата не е достигнала ниво 1. Етикетът "X" вместо цифрата показва, че ръкавицата не е тествана за съответния риск. Колкото по-висока е стойността, толкова по-добър е резултатът от теста.

Например EN511 - X21: Конвективен студ X, Контакт със студ 2, Проникване на вода 1

РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАЛИ И МИКРООРГАНИЗМИ

Този специфичен стандарт обозначава способността на ръкавиците да предпазват потребителя от химикали или микроорганизми.

МЕДИЦИНСКИ РЪКАВИЦИ ЗА РАЗЛИЧНА УПОТРЕБА

Този специфичен стандарт посочва изискванията и методите за изпитване на физическите характеристики на медицинските ръкавици за еднократна употреба. Това осигурява адекватна защита срещу замърсяване по време на употреба.

ОЧНА ЗАЩИТА

Цялата лична предпазна екипировка за очите е стандартизирана съгласно EN166. Според този стандарт, номерата и буквите на очилата и носещата рамка дават информация за нивото на защита, механичната здравина, устойчивостта към светлинните дъги и замъгляването.

ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

FFP1: предпазва от прах в концентрация до 4x MAC, без протекция срещу канцерогенни и радиоактивни вещества, както и въздушни биологични вещества от рискови групи 2 и 3 и ензими.

FFP2: предпазва от прах в концентрации до 10x MAC, без протекция срещу радиоактивни вещества и въздушните биологични вещества от рискова група 3, както и ензими.

FFP3: предпазва от прах в концентрации до 30x MAC.

Максималната допустима концентрация показва, че не се очаква концентрацията от вещество, което е остро или хронично вредно за здравето като цяло. Лимитите се основават на съществуващи здравни и токсикологични изследвания.

ЗАЩИТА НА СЛУХА

Цялото оборудване за защита на слуха е стандартизирано с EN352. Този стандарт конкретизира изолационните стойности, които се изваждат от нивото на шума, за да не надвишават максимално допустимото ниво на звука.

GLOVES FOR SPECIFIC REQUIREMENTS

Includes exclusively the risks that may cause very serios consequences such as death or irreversible damage to health relating to the following:

Substances and mixtures which are hazardous to health,

Harmful biological agents,

Ionising radiation,

Cuts by hand held chainsaws,

Harmful noise.

Този сайт използва "бисквитки". Бисквитките се използват за насочване на потребителите и уеб анализи и помагат да се направи този сайт по-добър и по-лесен за употреба.
Повече информация може да намерите в% 2
X