Ръкавици WORKSTAR

Тази категория включва всички работни ръкавици за строителни работи, които се характеризират с механична и термична защита.

Легенда / Описание

ЗА ГРУБИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Тези ръкавици са подходящи за изграждащи, пътни и строителни дейности.

ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Ръкавиците с тази пиктограма поддържат ръцете, пръстите и дори китките топли при ниски температури.

РЪКАВИЦИ БЕЗ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Тези ръкавици осигуряват защита при минимален риск.

РЪКАВИЦИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Тези ръкавици са изпробвани в лицензиран институт

РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ

Изпробвани са следните параметри:

Устойчивост на абразия (Ниво 0-4), устойчивост на острието при рязане (Ниво 0-5),

съпротивление при разкъсване (Ниво 0-4), съпротивление при пробиване (Ниво 0-4)

Постигнатите нива са посочени в тази последователност под пиктограмата.

Ниво "0" означава, че ръкавицата не е достигнала ниво 1. Буквата "Х" вместо число показва, че ръкавиците не са били тествани за съответния риск. Колкото по-висока е стойността, толкова по-добър е резултатът от теста.

За пример EN388 - 4121: устойчивост на абразия 4, устойчивост на острието при рязане 1, съпротивление при разкъсване 2, съпротивление при пробиване 1

ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Изпробвани са следните параметри:

Конвективен студ (клас 0-4), Контакт със студ (клас 0-4), Проникване на вода (клас 0/1)

Постигнатите нива са посочени в тази последователност под пиктограмата.

Стъпка "0" означава, че ръкавицата не е достигнала ниво 1. Етикетът "X" вместо цифрата показва, че ръкавицата не е тествана за съответния риск. Колкото по-висока е стойността, толкова по-добър е резултатът от теста.

Например EN511 - X21: Конвективен студ X, Контакт със студ 2, Проникване на вода 1

Този сайт използва "бисквитки". Бисквитките се използват за насочване на потребителите и уеб анализи и помагат да се направи този сайт по-добър и по-лесен за употреба.
Повече информация може да намерите в% 2
X