Инструменти за боядисване / Тапети

Легенда / Описание

СИНТЕТИЧЕН КОСЪМ

Направени от чисти синтетични влакна.

MIX

Направени от смес от естествени и синтетични влакна.

ЕСТЕСТВЕН КОСЪМ
Направени от чисти естествени влакна.
КАЧЕСТВО НА СТОМАНАТА

Колкото повече квадратчета са запълнени, толкова по-високо е качеството на стоманата.

ОСТРОТА НА ОСТРИЕТАТА

По-остро острие благодарение на двойно заточване

МОЩНОСТ НА ПИСТОЛЕТ ЗА СИЛИКОН

Този символ индикира мощността. Допълнителните номера до символа показват предавателната мощност.

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Това означава, че продуктът е изработен от неръждаема стомана.

БЪРКАЛКА ЗА НИСЪК ВИСКОЗИТЕТ

Този продукт се използва за смесване на материали с нисък вискозитет.

БЪРКАЛКА ЗА ВИСОК ВИСКОЗИТЕТ

Този продукт се използва за смесване на материали с висок вискозитет.

БЪРКАЛКА ЗА ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ

Този продукт се използва за смесване на твърди вещества.

Този сайт използва "бисквитки". Бисквитките се използват за насочване на потребителите и уеб анализи и помагат да се направи този сайт по-добър и по-лесен за употреба.
Повече информация може да намерите в% 2
X