Маски

Тази категория съдържа всички комфортни защитни маски с регулируем ? и ефективна филтрация.

Легенда / Описание

ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

FFP1: предпазва от прах в концентрация до 4x MAC, без протекция срещу канцерогенни и радиоактивни вещества, както и въздушни биологични вещества от рискови групи 2 и 3 и ензими.

FFP2: предпазва от прах в концентрации до 10x MAC, без протекция срещу радиоактивни вещества и въздушните биологични вещества от рискова група 3, както и ензими.

FFP3: предпазва от прах в концентрации до 30x MAC.

Максималната допустима концентрация показва, че не се очаква концентрацията от вещество, което е остро или хронично вредно за здравето като цяло. Лимитите се основават на съществуващи здравни и токсикологични изследвания.

Този сайт използва "бисквитки". Бисквитките се използват за насочване на потребителите и уеб анализи и помагат да се направи този сайт по-добър и по-лесен за употреба.
Повече информация може да намерите в% 2
X