AERO Beskyttelsesmasker

Denne kategori indeholder alle beskyttelsesmasker med høj bærekomfort, gennem justerbar næsebro og effiktiv filtrering.

Beskrivelse

Åndedrætsværn, filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler

FFP1: Beskytter med fint støv op til 4 gange grænseværdien - ingen beskyttelse mod kræftfremkaldende og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske stoffer i risikogruppe 2 og 3 samt enzymer.

FFP2: Beskytter mod fint støv op til 10 gange grænseværdien - ingen beskyttelse mod radioaktive stoffer og luftbårne biologiske stoffer i risikogruppe 3 og enzymer.

FFP3: Beskytter mod fint støv op til 30 gange grænseværdien.

Grænseværdien for erhvervsmæssig udsættelse (OEL) angiver den koncentration, hvor et stofs akutte eller kroniske sundhedsskadelige virkninger i almindelighed ikke forventes. Grænseværdierne er baseret på eksisterende arbejdsmiljømæssige og toksikologiske fund.

Dette websted bruger cookies. Cookies bruges til brugervejledning og webanalyse og bidrager til at gøre denne hjemmeside bedre og mere brugervenlig.
% 1

Flere oplysninger findes under% 2
X