Tape

Beskrivelse

Brugsperiode indendørs

Dette piktogram angiver perioden for anvendelse af tapen indendørs. Tallet i piktogrammet angiver hvor mange dage tapen kan sidde, inden den skal fjernes. På dette eksempel skal tapen fjernes efter max. 30 dage

Brugsperiode udendørs

Piktogrammet viser brugsperiden for tapen udendørs. Tallet i piktogrammet angiver det antal dage, hvorefter tapen bør fjernes. I eksemplet kan tapen sidde max. 14 dage inden den skal fjernes. Dette symbol omfatter også UV- og vejrbestandighed.

Brugsperiode

Dette piktogram viser brugsperioden på tapen. Tallet i piktogrammet angiver antal dage efter hvilke tapen bør fjernes. På dette eksempel, har tapen max. en dags brugsperiode.

Vævet bæremateriale

Der gøres her opmærksom på, at det drejer sig om et vævet materiale

Vandret dobbeltklæbende

Dette piktogram betyder, at det er en dobbeltklæbende tape. Båndet i figuren er vandret, og indikerer således, at tapen primært er egnet til at klæbe på vandrette overflader (tæpper, etc.)

Lodret dobbeltklæbende

Modsat piktogrammet ovenfor symboliserer dette bånd en lodret klæbende overflade, som det primære, eksempelvis spejle, kroge, lister.

Temperaturbestandighed

Angivelsen definerer max. tilladte temperatur. Nogle produkter vil også have et temperaturområde defineret (selv minusgrader).

Klæbekraft

Symboliserer tapens klæbestyrke. På skalaen ved siden af piktogrammet, er vurderingen foretaget. Få grå søjler indikerer en lille klæbekraft, flere grå søjler en høj klæbekraft. Sammenligning kan kun fortages indenfor den samme kategori (f.eks. afdækningstape, lærredstape, byggetape, ...)

Holdbarhed

Dette piktogram angiver den gennemsnitlige levetid under normale vejrforhold.

VDE

Dette piktogram angiver, at produktet er testet i henhold til VDE, baseret på relevante EU-direktiver, love, standarder, normer og særlige bestemmelser.

LOW NOISE / NO NOISE

Benævnelsen bruges hvor der findes flere kvaliteter på markedet med emballagetaper. Især ved PP-taper er der kvaliteter med et meget højt støjniveau ved afrulning. Dette symbol betyder at tapen kan afrulles meget stille og roligt.

Trækstyrke

Dette piktogram viser trækstyrken på produktet inden der opstår skader såsom revner og brud.

Information

BEMÆRK
Alle taper skal fjernes hurtigst muligt efter endt arbejde. Ideelt set mens det stadig er lidt fugtigt. Alle oplysninger og anbefalinger gives for støtte og er vejledende. Der gives ingen garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Brugeren har selv ansvaret for at afgøre, om produktet er egnet til et bestemt formål og passende til brugerens anvendelsesmetode. Erstatnings- eller garantikrav accepteres ikke.

Dette websted bruger cookies. Cookies bruges til brugervejledning og webanalyse og bidrager til at gøre denne hjemmeside bedre og mere brugervenlig.
% 1

Flere oplysninger findes under% 2
X