Zakrývacií materiál

Do tejto skupiny patria všetky zakrývacie rúna na podlahu, zakrývacie fólie na sklenené plochy a protiprachové dvere.

Popis

LEPIACA SILA

Označuje lepiacu silu lepiacej pásky. Na stupnici vedľa symbolu je uvedená hodnota. Menej šedých políčok znamená nízku lepivosť, viac sivých políčok znamená vysokú lepivosť. Lepiaca sila je charakteristická vždy pre rovnaký druh tovaru a nemožno ju porovnávať s ostatnými skupinami
(napr. papierová, tkaninová, stavebné lepiaca páska, ...)

WEATHER RESISTANCE

This symbole means that this product can be used outdoor and thus it is weather resistant. This includes an UV-, moisture- and temperature resistance. The scale indicates how much the product is weather-resistant. The more colored bars, the higher the weather resistance.

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

Tieto údaje definujú maximálnu prípustnú teplotu použitia

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptovať

More information can be found under Ochrana dát.
X