POZOSTAŁE

Artykuły z naszego standardowego asortymentu związane z nowym asortymentem do sprzątania

legenda / opis

PAPIER O DUŻEJ CHŁONNOŚCI

Ten piktogram wskazuje na to, że dany ręcznik papierowy jest bardzo chłonny

ODPORNOŚĆ RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH NA ROZDARCIA

Oznacza dużą odporność ręcznika papierowego na rozrywanie (wytrzymałość)

PAPIER PERFOROWANY

Perforacja ułatwiająca urywanie listków papieru

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptuję

More information can be found under Ochrona danych.
X