WALL TAPE vyspravovací pásky

Tato kategorie obsahuje všechny pásky určené na opravy děr a škvír.

Legenda / Popis

NOSIČ TKANINA

Toto znamená, že materiálovým nosičem lepicí pásky je tkanina.

LEPICÍ SÍLA

Označuje lepicí sílu lepicí pásky. Na stupnici vedle symbolu je uvedena hodnota. Méně šedých políček znamená nízkou lepivost, více šedých políček znamená vysokou lepivost. Lepicí síla je charakteristická vždy pro stejný druh zboží a nelze ji porovnávat s ostatními skupinami (např. papírová, tkaninová, stavební lepicí páska, ...)

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde: Ochrana osobních údajů
X