SHINE, SCRATCH Slip & Polermatriel

Slipmedel och polermaterial för rengöring, avfettning och mattering.

Legend / Description

VATTEN

Slipppapper för användning i det fuktiga miljöer

AUTO, FINISH

Slipppapper för mellanlslipning och finare lackarbete / finish

METALL

Slipppapper för mattering och slipning av metaller

TRÄ

Slipppapper för allmänna träarbeten

FLEXIBEL

Slippapper på ett mycket lätt och mycket flexibelt bärmaterial

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X