Anstrykare & Borstar

Denna kategori omfattar alla blockborstar som är lämpliga för material med varierande viskositet.

Legend / Description

SYNTET
 
sammansatt av rena syntetiska fiberborst
MIXBORST

sammansatt av en blandning av natur borst och syntetisk borst

NATUR

sammansatt av rena natur borst (som svinborst, oxhår, mårdhår etc.)

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X