SHINE, SCRATCH Slip & Polermatriel

Slipmedel och polermaterial för rengöring, avfettning och mattering.

Legend / Description

VATTEN

Slipppapper för användning i det fuktiga miljöer

AUTO, FINISH

Slipppapper för mellanlslipning och finare lackarbete / finish

METALL

Slipppapper för mattering och slipning av metaller

TRÄ

Slipppapper för allmänna träarbeten

FLEXIBEL

Slippapper på ett mycket lätt och mycket flexibelt bärmaterial

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X