MOUNT TAPE montážní páska

V této skupině jsou zahrnuty montážní pásky. Slouží k připevnění zrcadel, ozdobných lišt, štítků atd.

Legenda / Popis

DOBA POUŽITÍ V INTERIÉRU

Tento piktogram znázorňuje dobu, po kterou je páska nalepena na povrchu při použití v interiéru. Číslice v symbolu určuje dobu ve dnech, po jejímž uplynutí, je nutno pásku odtrhnout. U tohoto příkladu musí být páska odstraněna nejpozději do 30 dnů od nalepení.

DOBA POUŽITÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Tento piktogram znázorňuje dobu, po kterou je páska nalepena na povrchu při použití ve venkovním prostředí. Číslice v symbolu určuje dobu ve dnech, po jejímž uplynutí je nutno pásku odtrhnout. U tohoto příkladu musí být páska odstraněna nejpozději do 14 dnů od nalepení.

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKY VERTIKÁLNÍ

Ve druhém případě symbol znázorňuje vertikální nalepení pásky, to znamená, že hlavní použití je určeno na svislé povrchy jako např. zrcadla, háčky.

TEPLOTNÍ ODOLNOST

Tyto údaje definují maximální přípustnou nejvyšší teplotu. U některého zboží je také vydefinováno teplotní rozpětí (i stupně mínus).

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Ochrana osobních údajů.
X